Hvězdná brána: záchrana světa 2020 1/4
ALCSIIF5?j�?\�??��H[�X-�???????????0?�0????????S????����?R��^Y��jY��V]��?q��??U?\?��??YS?YS����G�����������������������������������?G?��?��?��?��??��?�o?�����?����V]jYV]jY?<�??��z?�X-�???????????0?�0????????S????�?j����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA??�������������?�??�??�X?�??�?W�??�nl�?������?�?o�u?�?�|?�??�??�|?�??�?X�??�??�??�88�??�?(�??�?�??�?�??�?�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V����?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�]
�[t��?????���????���?????��?????�?�????����????(�'�????�������?���????�'�'�����������????���*�2�???????���?p
��?�????�?�l?��?�?&��?&��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??�?R�??��?W�X-�???????????0?�0????????S????����?S��?X��?U��?Z��r��??U[Z@?��??X?S?X?S?�����?������������������������������������?G?��?��?��?��??��?�r�����?	����?Z?U?Z?UN�??��;s�X-�???????????1?�0????????S????�??����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA%?�������������?�H#�?�^�?�L?�?�??�������?�?�?�?�?�g?�?�??�?�B?�?�?%�?�?%�?�?%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�S
�XS��?????���????���????f��?????�?�????����????(��????�������?���????�������������????���*�:�1?????���?N	��?�????�f�??��f�?!��V��?���?���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
DCIM\102MEDIA\DJI_0003.JPG - 0.9.143
DCIM\102MEDIA\DJI_0149.JPG - 0.9.143
DCIM\102MEDIA\DJI_0035.JPG - 0.9.143
DCIM\102MEDIA\DJI_0080.JPG - 0.9.143
DCIM\102MEDIA\DJI_0092.JPG - 0.9.143
DCIM\102MEDIA\DJI_0180.JPG - 0.9.143
DCIM\102MEDIA\DJI_0190.JPG - 0.9.143
DCIM\102MEDIA\DJI_0064.JPG - 0.9.143
DCIM\102MEDIA\DJI_0143.JPG - 0.9.143
ALCSIIF5M?�??��W�O?�F�???????????? �(��?��?????M�����?n��Ph��?n��Yh��f���?)r+i?��?Wh?nlh?nY����??������������������������������������?�G?��?��?��?��??��?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA�������������?�M �??�?Y�??�??�??�??�?������?�?�??�?�??�(?�??�V?�??�?@�??�V?�??�?�??�?9�?������?�O?�??�O?�??�O?�?������?�O?�??�O?�??�O?�??�O?�??�O?�??�O?�??�O?�?�������������������������������������������������������������?����?����o��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��
??��????4��?????��?????��????88????����????)�(�????�������?���????�(�(�����������????��
����??????���?�R�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5Bo�?%����m?�8J�?????��b???Y�C'��????????_ �����?a��?a��_a��?a��??���??a?a���??a]a?afa����v�����������������������������������?G?��?��?��?��??��?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�t}�G?�?&�M?�*�Q?�??�P?�}?�T?�n0�S?�?6�E������������?�?t�N?�?t�N?�?t�N������?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N?�?t�N�������������������������o����?����?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�&
�?o��?????���?????��?????��?????�?�????����????(�&�????�������?���????�&�&�����������????��J�t�????????���?
9�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?8�?2����|?�?E�V????%��?????"�. ��G????????$�����P^��2`�� ^��`��?m���?R^/`@?��?`#^` ^~����?�����������������������������������?�G?��?��?��?��??��?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�?T�<?�??�;?�A�J?�UD�K?�?9�L?�a�J?�??�6������������?�??�A?�??�A?�??�A������?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A?�??�A�������������������������8����?����?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�3
�?9��?????���?????��?????��?????�?�????����????(�&�????�������?���????�&�&�����������????��J�r�????????���?	f�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5??����?	�A4�\�f???>��???$�?$��????
????M�����hp��?i��o��j��?(��??`?p?:��??ijp?ijp?����??��?�?????���?????��m���????��R?���?�G?��?��?��?��??��?�?6����??�����jojo?6�?�/?�}�a???$��?????�F'��J????????3�??����ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?��?��?�FA?(?�������������?�[?�??�?G�??�B?�??�?8�??�L?�??�?�??�(?�??�(?�??�(?�?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�������FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????��
��????	��????���????Q��????????����????(�)�????�������?���????�)�)�����������????�����������?????���\�?��v�????�I	�u?�w�*��o+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5<�?8����q?�?D�????B&��?????'�t��????????�����?\��?_��v\��?_��?T���?(_d??��??_?\?_?\Q�����������������������������������������?G?��?��?��?��??��?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�?,�o?�?0�f?�??�X?�s�>������?�??�/?�+!�-?�&Z�'?�?s�#?�?J�"?�??�?�?	�'?�?y�&?�?&�!?�P$�%?�?K�(������������?�?K�(?�?K�(������?�?K�(?�?K�(?�?K�(?�?K�(?�?K�(?�?K�(?�?K�(?�?K�(?�?K�(?�?K�(�����������������������������?����&��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�9
�?��?????���????��?????��?????�?�????����????(�)�????�������?���????�)�)�����������????��4�?�?????????���?�*�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F
ALCSIIF5?�)+����??�?H�L???��????�&��h???U???C"�����?`��?a��?`��?a���*���?g_d*?��??a?`?a?`����?�����������������������������������?G?��?��?��?��??��?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�2?�?����FAFA'�������������?�<?�L?�??�E?�aA�O?�A?�]?�??�M?�{(�C?�?G�9?�??�4?�`X�0?�??�.������������?�r?�]?�r?�]?�r?�]������?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]?�r?�]�������������������������?����?����?��FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�+
�??��????��????y��????Q��????????����????(�&�????�������?���????�&�&�����������????��
����S?????���?{	�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�P_CRA00 CAL CRC1F